top of page

Om mig och Lekriket

Det jag tycker om, det gör jag.
Ensam eller tillsammans förverkligas idéer. Det kan röra sig om allt från

sällskapsspel till finsnickerier. För mig är det viktigt att gilla det jag gör och dem jag gör det med.


   Daniel Hallbygård
   Älggräsvägen 10

   805 95 Gävle
   daniel.hallbygard@gmail.com
   070 - 3990394
     


Att träffa människor med visioner och behov av det jag kan, eller som utmanar mig att kunna och lära mig nytt, det gläder mig.

Kaffe dricker jag helst svart, tillsammans med de jag utbyter idéer om framtida

projekt med. Vill du dricka kaffe med mig?
 

Det kan vara hos Er eller hos mig i ateljén.

Hör av Dig. Vi har ett kreativt möte om framtiden.

Daniel Hallbygård författare spelkonstruktör sällskapsspel boardgames foto Tebinka Michael

Strax intill bostadshuset som jag och familjen ritat och byggt finns min ateljé. 
Där förverkligas kreativa idéer och projekt.

bottom of page